DE NUNSPEETSE SCHOOL

Stichting De Nunspeetse School bevordert de kunsten in de breedste zin van het woord in de Gemeente Nunspeet op eigen initiatief of aansluitend bij de andere initiatieven en culturele instellingen, zoals ‘Nunspeet uit de Kunst’, het Noord-Veluws Museum, het gemeentelijk kunstbeleid, Veluvine en de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet.

  • De stichting streeft ernaar artistiek vorm te geven aan Nunspeet als levend kunstenaarsdorp, om van meerwaarde te zijn voor de inwoners, zowel de kunstenaars als de kunstminnaars.

  • De stichting bevordert het contact tussen kunstenaars uit de gemeente Nunspeet en omgeving.

  • De stichting staat kunstenaars bij in de uitvoering van ontwerpen en opdrachten.

  • De stichting behartigt belangen van kunstenaars in de breedste zin van het woord.

  • De stichting biedt kunstenaars een platform voor publicatie, expositie, marketing, ontwikkeling en promotie.

  • De stichting ontwikkelt daarvoor initiatieven in de gemeente Nunspeet en in de regio, zoals het organiseren van evenementen, projecten, seminars, manifestaties, tentoonstellingen, prijsvragen en excursies, het uitgeven van publicaties en beheert een website die de kunstenaars een platform biedt en ze promoot.

De statuten van de stichting zijn ­hier te downloaden

Bestuur

Ad kuijper

Voorzitter

Paul Hoenderdos

Secretaris

Philipine Vinke

Penningmeester

monique van loozenoord

Coördinator

Paul Hoenderbos
Ad Kuiper
Links